• /pʌlp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt, cùi, cơm (phần bên trong mềm, nạc của trái cây, động vật)
  Tuỷ (răng)
  Lõi cây
  Cục bột nhão, cục bùn nhão
  Bột giấy (bột mịn của sợi gỗ, dùng để làm giấy)
  Quặng nghiền nhỏ nhào với nước
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng), sách báo giật gân, tạp chí giật gân (có chất lượng tồi)
  to reduce to pulp
  nghiền nhão ra

  Ngoại động từ

  Nghiền nhão ra, nghiền nát (cái gì)
  pulp old books
  nghiền sách cũ (thành bột giấy)
  Lấy phần ruột, xay vỏ (cà phê...)

  Nội động từ

  Nhão bét ra, trở nên nhão ra

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  khối nghiền nhão

  Xây dựng

  bã ép

  Kỹ thuật chung

  bột giấy

  Giải thích EN: A soft, moist, slightly cohering mass of material used to make paper; it is generally composed of ground-up wood, linen, or rags.

  Giải thích VN: Vật liệu mềm, ẩm, hơi dính vào nhau, được dùng làm giấy, thông thường gồm gỗ, vải lanh và giẻ vụn được nghiền nhỏ.

  chemical pulp
  bột giấy hóa học
  chemical wood pulp
  bột giấy từ gỗ hóa học
  crude pulp
  bột giấy thô
  dissolving pulp
  bột giấy hòa tan
  filter pulp
  bột giấy lọc
  knotter pulp
  bột giấy lọc qua lưới
  kraft pulp
  bột giấy bìa
  molded pulp article
  vật phẩm đúc bằng bột giấy
  molded pulp article
  vật phẩm làm bằng bột giấy
  moulded pulp article
  vật phẩm đúc bằng bột giấy
  moulded pulp article
  vật phẩm làm bằng bột giấy
  neutral sulfite pulp
  bột giấy sunphit trung tính
  neutral sulphite pulp
  bột giấy sunphít trung hòa
  pulp machine
  máy nghiền bột giấy
  pulp molding system
  hệ tạo khuôn bột giấy
  recovered pulp
  bột giấy tái chế
  semichemical pulp
  bột giấy bán hóa
  semichemical pulp
  bột giấy bán hóa học
  soda pulp
  bột giấy có xút
  straw pulp
  bột giấy bằng rơm rạ
  sulfate pulp
  bột giấy sunfat
  sulfate pulp
  bột giấy sunphat
  sulphate pulp
  bột giấy sunfat
  sulphate pulp
  bột giấy sunphat
  wet-beaten pulp
  bột giấy nghiền ướt
  wood pulp
  bột giấy bằng gỗ
  yellow straw pulp
  bột giấy rơm
  bột nhào
  pulp molding
  đúc bột nhão
  waste pulp
  bột nhão chất thải
  waste pulp
  bột nhão thải bỏ
  bùn quặng
  bùn khoáng
  pulp pipeline
  ống dẫn bùn khoáng
  hồ
  mùn khoan
  quặng đuôi
  vữa

  Kinh tế

  chà
  nghiền nhão ra
  sự chà
  thịt nạc
  thịt quả
  muclilagious pulp
  thịt quả dạng nhầy
  tủy
  xay vỏ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clean , moral , nice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X