• /´sʌndi/

  Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .Sun

  Ngày thứ nhất trong tuần, ngày nghỉ ngơi và cầu nguyện của tín đồ Cơ đốc; (ngày) Chủ nhật
  One's Sunday best
  Quần áo diện
  for/in a month of Sundays
  đã lâu lắm rồi

  Danh từ

  Báo Chủ nhật

  Hình thái từ

  • số nhiều : sundays

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngày Chủ nhật
  Sunday and holidays included
  gồm cả ngày Chủ nhật và ngày lễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X