• Môi trường

  diện tích bề mặt
  vùng bề mặt

  Toán & tin

  diện tích mặt

  Điện

  diện mặt

  Kỹ thuật chung

  diện tích
  cooler surface area
  diện tích (bề mặt) lạnh
  cooler surface [surface area]
  diện tích (bề mặt) lạnh
  cooling surface area
  diện tích bề mặt lạnh
  frost surface area
  diện tích bề mặt đóng băng
  specific surface area
  diện tích bề mặt riêng

  Xây dựng

  diện tích bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X