• /sə´septəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điện nạp
  inductive susceptance
  điện nạp cảm tính

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện nạp
  acoustic susceptance (BA)
  điện nạp âm thanh
  mechanical susceptance
  điện nạp cơ học
  normalized susceptance
  điện nạp chuẩn hóa
  specific acoustic susceptance
  điện nạp âm thanh riêng
  susceptance standard
  chuẩn điện nạp
  sự nạp điện
  inductive susceptance
  sự nạp điện cảm ứng
  inductive susceptance
  sự nạp điện tự cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X