• /sweið/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải băng; băng
  Vạt cỏ, cây cối (bị máy xén, cắt..)
  Vạt rộng

  Ngoại động từ

  Băng, quần băng; quần tã
  thick bandages swathed his head
  những lớp băng dày quấn quanh đầu nó

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X