• /´bændidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Băng (để băng vết thương, bịt mắt...)

  Ngoại động từ

  Băng bó

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vành quấn băng

  Y học

  băng cuộn
  bandage sign
  dấu hiệu băng cuộn

  Kỹ thuật chung

  băng
  adhesive bandage
  băng dính
  bandage sign
  dấu hiệu băng cuộn
  capellne bandage
  băng đầu
  crepe bandage
  băng kếp
  elastic bandage
  bảng đàn hồi
  plaster bandage
  băng thạch cao
  spiral bandage
  băng xoắn
  starch bandage
  băng tinh bột
  suspensory bandage
  băng treo (băng bó sắp xếp sao cho nâng đỡ được một bộ phận treo của cơ thể)
  đai
  vành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X