• /dreip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màn, rèm, trướng
  Sự xếp nếp (quần áo, màn...)

  Ngoại động từ

  Che màn, che rèm, che trướng; treo màn, treo rèm, treo trướng; trang trí bằng màn, trang trí bằng rèm, trang trí bằng trướng
  Xếp nếp (quần áo, màn treo)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  undrape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X