• Xây dựng

  khung lắc

  Giải thích EN: A frame designed to resist lateral forces, usually consisting of sway bracing. Giải thích VN: Một khung được thiết kế chống lại các lực bên ngoài, thường gồm các thanh giằng lắc.

  khung có chuyển vị ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X