• /´teipəriη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thon thon, bóp nhọn, búp măng
  tapering trousers
  quần thót ống, quần bóp ống

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự vuốt nhọn, sự làm thon, độ côn

  Sự vuốt nhọn, sự làm thon, độ côn

  Hóa học & vật liệu

  thôn

  Kỹ thuật chung

  hình côn
  độ côn

  Kinh tế

  thuộc phí, mức phí giảm dần

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X