• (đổi hướng từ Wedged)
  /wedʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nêm (để bổ gỗ, bửa đá, mở rộng một lỗ hổng hoặc giữ cho hai vật tách ra)
  Vật hình cái nêm, vật dùng làm nêm
  a wedge of cake
  một góc bánh ngọt hình chữ V
  (quân sự) mũi nhọn
  to drive a wedge into
  thọc một mũi vào; (nghĩa bóng) chia rẽ

  Ngoại động từ

  Nêm, chêm, bửa
  to wedge a door open
  chèn cửa để mở ngỏ
  Chèn, lèn, xếp chặt, nhét chặt (vào một khoảng trống)
  to wedge packing material into the spaces round the vase
  lèn chặt vật liệu đệm vào các chỗ trống chung quanh chiếc lọ
  to wedge away (off)
  bửa ra, tách ra, chẻ ra
  to wedge oneself in
  chen vào, dấn vào

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cái chèn, cái chêm
  elliptic wedge
  cái chêm eliptic
  spherical wedge
  cái chêm cầu


  Cơ - Điện tử

  Cái nêm, cái chêm, (v) nêm, chèn nêm, đóng chêm

  Cái nêm, cái chêm, (v) nêm, chèn nêm, đóng chêm

  Cơ khí & công trình

  cái nêm

  Giải thích EN: A piece of resistant material whose two major surfaces form an acute angle.

  Giải thích VN: Một miếng vật liệu gia cố và 2 mặt chính của nó tạo thành một góc nhọn.

  chốt chêm

  Hóa học & vật liệu

  bulông hình nêm

  Xây dựng

  chốt dẹt

  Kỹ thuật chung

  cái chốt
  cái chèn
  cái chèn, cái nêm
  nêm
  nêm chặt
  đóng nêm
  miếng chêm

  Kinh tế

  đồ thị dạng hình cái nêm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X