• /¸tekni´kæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chi tiết không thật sự quan trọng (chi tiết (kỹ thuật), chi tiết chuyên môn)
  building technicalities
  những chi tiết chuyên môn về xây dựng
  a mere technicality
  chỉ đơn giản là một chi tiết về kỹ thuật thôi
  Thuật ngữ chuyên môn, vấn đề chuyên môn
  Sự phân biệt về chuyên môn
  Tính chất kỹ thuật, tính chất chuyên môn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính chất kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật, chỉ định kỹ thuật

  Cơ - Điện tử

  Tính chất kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật, chỉ địnhkỹ thuật

  Kỹ thuật chung

  chi tiết kỹ thuật

  Kinh tế

  chi tiết kỹ thuật
  tính kỹ thuật

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X