• /fɔ: 'mæləti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự theo đúng quy cách, sự theo đúng thủ tục
  to comply with all the necessary formalities
  làm đầy đủ những thủ tục cần thiết
  Nghi lễ, nghi thức, thủ tục, lề thói; sự trang trọng
  Tính cách hình thức

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thể thức
  tính hình thức

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biểu mẫu
  hình thức
  khổ
  khuôn thức
  nghi thức
  quy cách
  thủ tục

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thể thức
  thủ tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X