• Điện lạnh

  buồng mô phỏng

  Kỹ thuật chung

  buồng thử nghiệm
  dynamic test chamber
  buồng thử nghiệm tải động
  rolling stock test chamber
  buồng thử nghiệm toa xe
  thermal test chamber
  buồng thử nghiệm nhiệt

  Xây dựng

  phòng thử nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X