• Hoạt động của Desparatewife
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Desparatewife
   Tên thậtdesparatewife
   Tự bạch bản thânI would like to thank you for showing me a part of myself that I have never seen!!!:))

   It's not over till it's over

   We'll keep going on till the end*_*

   Come as guests, but stay as family because we always keep smiling together!!!

   1. Birds of a feather flock together. Đồng thanh tương ứng

   2. Like a frog in a well. Ếch ngồi đáy giếng

   3. Nothing lasts forever. Vô thường

   4. Beauty is but skin deep. Cái nết đánh chết cái đẹp

   5. It never rains but it pours. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí

   6. Grass is always greener on the other side of the fence. Đứng núi nầy trông núi nọ

   7. Diamond cuts diamond. Lấy độc trị độc

   8. Sell snow to the Eskimos. Chở củi về rừng

   9. Every cloud has a silver lining Trong cái rủi có cái may

   10. Idleness is the roof of all evils. Nhàn cư vi bất thiện

   11. There is no effect without cause. Có nhân, có quả

   12. Flies are easier caught with honey than with vinegar. Mật ngọt chết ruồi

   13. Good words are worth much and cost a little. Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

   14. Many a little makes a nickle. Tích tiểu thành đại

   15. The cowl does not make the monk. Chiếc áo không làm nên nhà tu

   16. You can run but cannot hide. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt

   17. One good turn deserves another. Ở hiền gặp lành

   18. Every jack has his jill. Nồi nào vun nấy

   19. Blood is thicker than water. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

   20. So many heads, so many minds. Chín người mười ý

   21. Do good and good things will come. Ở hiền gặp lành Gieo nhân lành hưởng quả tốt

   22. True words might not be pleasant. Lời thật mất lòng

    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   4 of 4
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Cubi1997
   • V15//Currently 4.84/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.8
   Số bình chọn : 32
   hihi 

   Des ơi, cháu mới writing xong, des xem thử nha.;D

   Computers and modems have made it possible for office workers to do their work from home instead of working at office every day. Working at home should be encouraged for workers and employees as it is good?

   Nowadays, internet covers around the world. By a click, we are connected no matter where we are stay. The computers and modems allow employees and workers do their job at home. These devices have led them to thought that “no need to go to office”. From my point of view, it’s not good for letting workers and employees work at home because they could lose motivation or be affected by entertaining websites and they could not interact directly with their peers.

   All we know that pressure at office leads to increasing motivation. Deadline-a limited time- pushes workers to finish their tasks quickly and qualitatively, otherwise, personnel can meet some troubles from manages. In addition, behavior rules and disciplined law are strict regulations that keep workers and employees performing as effectively as possible. To clarify, workers and employees have to concentrate their work without influence by their personal matter. Thanks to pressure at office, workers and employees show seriously yourself in your company.

   One more advantage is not less important is interaction of staff with their colleague. It’s not by chance that teamwork is always a major priority at office. Interaction among workers affects their works so that it can reach target fast. Besides, employees could have the real feelings when they are a part of one public at office. That is they can raise their real relationship, meet and talk to real people in the place of just sitting at chair and joint to virtual network. Moreover, they could not focus on their work owing to distracting of many entertaining websites such as Facebook or Yahoo if they worked at home.

   I believe that encouraging workers and employees work at home is not good idea. I don’t support it because of the advantages of working at office and disadvantages of working at home. I believe that working at home will reduces pressure on employees, losing the interaction among them and it will be influence by many things as entertaining websites.

   Đã gửi cách đây 4226 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.84/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.8
   Số bình chọn : 1219

   chào Nhạc Phụ:) dạo này khỏe không ạ?!hì hì, dạo này con về quê nên chả la cà R được, thấy nhớ mọi người quá, chưa gặp mặt bao giờ nhưng như đã là anh chị em thân thiết trong một gia đình, cơ mà đúng là gia đình Tratu.vn mà:)) Cho con gửi lời hỏi thăm mọi người trong gia đình Nhạc phụ nhé:)

   Đã gửi cách đây 4237 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.80/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.8
   Số bình chọn : 382

   Although/ though mệnh đề Despite / in spite of cụm từ

   Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:

   1) Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau: - Bỏ chủ ngữ ,động từ thêm "ING" . Eg: Although Tom got up late, he got to school on time. => Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

   2) Nếu chủ ngữ là danh từ be tính từ - Đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ "to be" Eg :Although the rain is heavy,....... => Despite / in spite of the heavy rain, ......

   3) Nếu chủ ngữ là đại từ be tính từ : - Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ "be" Eg: Although He was sick,........ => Despite / in spite of his sickness,.......

   4) Nếu chủ ngữ là đại từ động từ trạng từ - Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ Eg: Although He behaved impolitely,..... => Despite / in spite of his impolite behavior ,.........

   5) Nếu câu có dạng : there be danh từ - Thì bỏ "there be" Eg: Although there was an accident ,..... => Despite / in spite of an accident,......

   6) Nếu câu có dạng : It (be) tính từ về thời tiết => Đổi tính từ thành danh từ thêm "the" phía trước. Eg: Although it was rainy, ..... => Despite / in spite of the rain, ………. Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là: Foggy => fog ( sương mù ) Snowy => snow (tuyết) Rainy => rain (mưa) Stormy => storm ( bão)

   7) Nếu câu có dạng: Danh từ (be) P(II) ( câu bị động) => Đổi P(II) thành danh từ, thêm "the" phía trước và "of" phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau "of" Eg: Although television was invented, ..... => Despite / in spite of the invention of television, ……….

   8) Thêm "the fact that" trước mệnh đề. Eg: Although he behaved impolitely,..... => Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,.....

   Đã gửi cách đây 4325 ngày
     
     
   avatar
   Nick : NASG
   • V15//Currently 4.62/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 3873

   ồ, cám ơn bạn đã quá khen. Mình đang làm văn phòng bình thường nên có nhiều thời gian online. Rất vui khi làm quen với bạn

   Đã gửi cách đây 4366 ngày