• /na:ld/

  Thông dụng

  Cách viết khác gnarly

  Tính từ

  Lắm mấu, xương xẩu (thân cây, cành cây; ngón tay...)
  (chỗ) lồi
  (nghĩa bóng) hay càu nhàu, hay cằn nhằn, khó tính (người)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  straight , unbent , uncurled , untwisted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X