• /'skæfəld/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giàn giáo (để người thợ xây, thợ sơn.. có thể đứng trên đó làm việc..)
  Đoạn đầu đài; sự chết chém, sự bị tử hình

  Ngoại động từ

  Bắc giàn (xung quanh nhà); đỡ bằng giàn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bàn xe rùa, giàn giáo
  chạt lò gạch
  chạt lò vôi
  bắc giáo
  sự dựng giàn giáo

  Kỹ thuật chung

  cầu công tác
  giá đỡ
  giàn giáo
  birdcage scaffold
  giàn giáo cũi
  birdcage scaffold
  giàn giáo lồng
  boat scaffold
  giàn giáo nổi
  boat scaffold
  giàn giáo treo
  bracket scaffold
  giàn giáo kiểu công xôn
  bracket scaffold
  giàn giáo côngxon
  builder's scaffold
  giàn giáo thi công
  cantilever scaffold
  giàn giáo treo
  collapsible scaffold
  giàn giáo vạn năng
  cradle scaffold
  giàn giáo trèo
  cradled scaffold
  giàn giáo treo
  float scaffold
  giàn giáo nổi
  float scaffold
  giàn giáo treo
  floating scaffold
  giàn giáo nổi
  floating scaffold
  giàn giáo treo
  flying scaffold
  giàn giáo di động
  flying scaffold
  giàn giáo treo
  hanging scaffold
  giàn giáo di động
  hanging scaffold
  giàn giáo treo
  heavy-duty scaffold
  giàn giáo chịu lực lớn
  horse scaffold
  giàn giáo trên giá đỡ
  interior hung scaffold
  giàn giáo treo trong nhà
  iron scaffold
  giàn giáo bằng sắt
  jenny scaffold
  giàn giáo di động
  junction of scaffold members
  nút ghép nối các thanh giàn giáo
  ladder jack scaffold
  giàn giáo kiểu thang trèo
  ladder scaffold
  giàn giáo thanh (chống)
  landing stage of scaffold
  sàn công tác trên giàn giáo
  lifting scaffold
  giàn giáo nâng
  light-duty scaffold
  giàn giáo hạng nhẹ
  manually propelled mobile scaffold
  giàn giáo di động đẩy bằng tay
  mason's adjustable multiple point suspension scaffold
  giàn giáo treo ở nhiều điểm
  mason's adjustable suspension scaffold
  giàn giáo treo dùng cho thợ xây
  mason's scaffold
  giàn giáo thợ xây
  medium-duty scaffold
  giàn giáo hạng trung
  mobile scaffold
  giàn giáo di động
  multipurpose scaffold
  giàn giáo vạn năng
  needle scaffold
  giàn giáo trên rầm côngxon
  outrigger scaffold
  giàn giáo trên công xôn
  pipe scaffold
  giàn giáo ống (vạn năng)
  reusable scaffold
  giàn giáo công cụ
  rolling scaffold
  giàn giáo lăn
  scaffold board
  ván/ mâm giàn giáo
  scaffold bridge
  cầu giàn giáo
  scaffold floor
  tầng giàn giáo
  scaffold nail
  đinh đóng giàn giáo
  scaffold plank
  ván giàn giáo
  scaffold pole
  cọc giàn giáo
  scaffold pole
  thanh giàn giáo
  scaffold square
  sàn giàn giáo
  scaffold squares
  khung giằng giàn giáo
  scaffold tube
  ống giàn giáo
  self-supporting scaffold
  giàn giáo độc lập
  sliding scaffold
  giàn giáo trượt
  suspended scaffold
  giàn giáo di động
  suspended scaffold
  giàn giáo treo
  swinging scaffold
  giàn giáo treo
  tubular welded frame scaffold
  giàn giáo dạng khung bằng ống hàn
  two-point suspension scaffold
  giàn giáo treo ở 2 điểm
  working platform of a scaffold
  sàn làm việc trên giàn giáo
  giàn cần cẩu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X