• /aut'skə:ts/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Phạm vi ngoài (một vấn đề...)
  Vùng ngoài (một tỉnh...); ngoại ô, vùng ngoại ô(xa trung tâm thành phố nhất)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thiết bị ngoại vi

  Giải thích VN: Một thiết bị, như máy in hoặc ổ đĩa, được nối với máy tính và do máy tính đó điều khiển, nhưng nằm ngoài đơn vị xử lý trung tâm ( CPU) của máy tính.


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  center , downtown

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X