• /´θin¸skind/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có da mỏng
  (nghĩa bóng) dễ mếch lòng, dễ chạm tự ái

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có da mỏng
  vỏ mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X