• /ˈvʌlnərəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bị tổn thương, có thể bị làm hại, có thể bị xúc phạm
  the young birds are very vulnerable to predators
  những con chim non rất dễ bị thú ăn thịt làm hại
  (nghĩa bóng) dễ bị nguy hiểm, dễ bị tấn công, không được bảo vệ; chỗ yếu
  vulnerable theory
  thuyết có thể công kích được
  to vulnerable criticism
  có thể bị phê bình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X