• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  ba điểm
  stationary three-point stay
  lunét đỡ ba điểm cố định
  three-point bending
  sự uốn ba điểm
  three-point bending specimen
  mẫu thử uốn ba điểm
  three-point curve
  đường cong ba điểm
  three-point landing
  sự tiếp đất ba điểm
  three-point problem
  bài toán ba điểm
  three-point seat belt
  đai an toàn ba điểm
  three-point seatbelt
  dây an toàn ba điểm
  three-point support
  giá ba điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X