• /´spesimin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mẫu, mẫu vật (để nghiên cứu, sưu tập..)
  specimens of copper over
  những mẫu quặng đồng
  specimen page
  trang mẫu
  Mẫu xét nghiệm (nhất là vì mục đích (y học))
  (thông tục) hạng người; loại người
  what a specimen!
  thật là một thằng kỳ quái!
  an unsavoury specimen
  một thằng cha ghê tởm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mẫu, bản mẫu, ví dụ

  Cơ - Điện tử

  Mẫu, vật mẫu, mẫu thử

  Cơ khí & công trình

  mẫu ghép hình

  Xây dựng

  mẫu kỹ thuật

  Y học

  mẫu, mẫu vật tiêu bản

  Điện lạnh

  mẫu chất

  Kỹ thuật chung

  bản mẫu
  bộ phận đang thử
  dụng cụ đang thử
  dưỡng
  mẫu
  mẫu thí nghiệm
  mẫu thử
  mẫu đại diện
  mẫu đo
  mẫu kiểm tra
  mẫu vật
  vật làm mẫu
  vật mẫu
  ví dụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X