• Kỹ thuật chung

    bản vẽ bảo vệ

    Giải thích EN: A drawing that prescribes the method of securing an object to a particular vehicle. Giải thích VN: Là bản vẽ dùng để mô tả phương pháp bảo vệ một vật trong xe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X