• /'dro:iŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo, sự lấy ra, sự rút ra
  Thuật vẽ (vẽ hoạ đồ, vẽ (kỹ thuật), không màu hoặc một màu)
  mechanical drawing
  vẽ hoạ đồ, vẽ kỹ thuật
  to be out of drawing
  vẽ sai, vẽ không đúng
  Bức vẽ, bản vẽ, hoạ tiết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hình vẽ

  Cơ - Điện tử

  Sự kéo, sự chuốt, sự giát, sự ram, bản vẽ

  Sự kéo, sự chuốt, sự giát, sự ram, bản vẽ

  Dệt may

  sự kéo giãn

  Hóa học & vật liệu

  can vẽ
  ram (kim loại)
  sự lấy ra

  Giải thích EN: The removal of a material after a processing operation is completed, such as metal from a casting mold, ceramic ware from a kiln, or a solid material from a furnace.

  Giải thích VN: Quá trình tách vật liệu sau khi kết thúc một quy tình chế biến.Ví dụ như quá trình tách kim loại ra khỏi khuôn đúc, lấy đồ gốm ra khỏi lò nung, hay lấy những vật liệu rắn ra khỏi lò.

  Toán & tin

  vẽ kỹ thuật, bản vẽ; (thống kê ) sự lấy mẫu; (máy tính ) sự kéo (băng)
  drawing to scale
  vẽ theo thang tỷ lệ
  drawing with replacment
  rút có hoàn lại; lấy mẫu có hoàn lại
  isometric drawing
  vẽ đẳng cự

  Kỹ thuật chung

  bản vẽ
  sự thu hồi (kỹ thuật mỏ)
  vì chống (kỹ thuật mỏ)
  lượng khai thác (kỹ thuật mỏ)
  sự đào (kỹ thuật mỏ)
  kéo ra
  lấy ra
  sự chuốt
  cold drawing
  sự chuốt nguội
  hot-drawing
  sự chuốt nóng
  rút ra
  sự kéo
  sự kéo duỗi
  sự lấy mẫu
  sự phác họa
  sự rút
  sự vẽ
  thước tỉ lệ
  vẽ
  vẽ kỹ thuật
  drawing machine
  máy vẽ (kỹ thuật)
  drawing paper
  giấy vẽ kỹ thuật
  drawing pen
  bút vẽ kỹ thuật
  engineering drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  mechanical drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  shop drawing
  bản vẽ (kỹ thuật) chế tạo
  technical drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  white drawing film
  màng vẽ kỹ thuật trắng
  working drawing
  bản vẽ (kỹ thuật) thi công

  Kinh tế

  bản vẽ (đồ họa, kỹ thuật...)
  rút tiền
  advice of drawing
  giấy báo rút tiền
  cash drawing
  rút tiền mặt
  drawing account
  tài khoản rút tiền
  drawing rights
  quyền rút tiền
  ex-drawing
  trái khoán không rút tiền lãi
  holdings on special drawing rights
  số nắm giữ quyền rút tiền đặc biệt
  special drawing rights
  quyền (rút) tiền đặc biệt
  special drawing rights
  quyền rút tiền đặc biệt
  rút tiền gửi
  sự chiết rút chè
  sự rút ra
  thuật vẽ

  Địa chất

  sự thu hồi, lượngkhai thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X