• /tai:s/

  Kỹ thuật chung

  giằng
  point ties
  rầm quá giang
  point ties
  thanh ngang quá giang
  suspended rafters with ties and king post
  vì kèo treo có thanh giằng và thanh chống đứng
  vertical ties
  thanh giằng đứng
  giằng chống gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X