• Toán & tin

  chuỗi thời gian
  peak in time series
  đột điểm trong chuỗi thời gian
  time series analysis
  phân tích các chuỗi thời gian
  trough of a time series
  cực tiểu của chuỗi thời gian
  loạt thời gian

  Xây dựng

  chuỗi thời gian

  Kinh tế

  dãy số liệu theo thời gian
  những số liệu theo chuỗi thời gian
  time-series analysis
  phân tích những số liệu theo chuỗi thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X