• Điện tử & viễn thông

  khoảng cách của thời gian

  Kỹ thuật chung

  khe thời gian
  empty time slot
  khe thời gian trống
  prime time slot
  khe thời gian chính
  Time Slot Interchange (TSI)
  trao đổi khe thời gian
  time slot interchanger
  bộ hoán đổi khe thời gian
  time slot pattern
  mẫu khe thời gian
  Time Slot Sequence Application Part (TSSAP)
  phần ứng dụng chuỗi - khe thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X