• /´titl¸tætl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyện nhảm nhí, chuyện tầm phào, chuyện ngồi lê mách lẻo

  Nội động từ

  Nói chuyện nhảm nhí, nói chuyện tầm phào, ngồi lê mách lẻo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  blab , noise , rumor , talk , tattle , whisper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X