• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to avenge oneself on sb for sth
  trả thù ai vì người ấy đã làm gì

  Xem thêm avenge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X