• Idioms

    To be forced to the inescapable conclusion that he is a liar
    Buộc đi đến kết luận không thể tránh được rằng nó là kẻ nói dối

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X