• Thông dụng

  Thành Ngữ

  Tin ở ai
  You can count on me
  Bạn có thể tin ở tôi.
  to count upon

  Xem thêm count

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X