• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to look at someone out of the tail of one's eyes
  liếc ai

  Xem thêm tail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X