• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to look through one's fingers at
  vờ không trông thấy

  Xem thêm finger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X