• (đổi hướng từ Fingers)
  /'fiɳgə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngón tay
  Ngón tay bao găng
  Vật hình ngón tay (trong máy...)

  Ngoại động từ

  Sờ mó
  to finger a piece of cloth
  sờ xem một tấm vải
  Ăn tiền, ăn hối lộ
  to finger someone's money
  ăn tiền của ai
  Đánh (đàn); búng (dây đàn bằng ngón tay)
  to finger the piano
  đánh pianô
  Ghi cách sử dụng các ngón tay (vào bản nhạc)

  Cấu trúc từ

  To get one's fingers burnt
  Bị thất thế, bị thua thiệt
  to cross one's fingers
  hy vọng


  to pull one's fingers out
  làm khẩn trương hơn
  to let something slip through one's fingers
  buông lỏng cái gì
  to lay a finger on
  sờ vào, mó vào
  to snap one's finger
  búng ngón tay tách tách
  to lift (stir) a finger
  nhích ngón tay (là được)
  to look through one's fingers at
  vờ không trông thấy
  my fingers itch
  tôi sốt ruột, tôi nóng lòng (muốn làm cái gì)
  to put one's finger on
  vạch đúng (những cái gì sai trái)
  to turn (twist) someone round one's finger
  mơn trớn ai
  with a wet finger
  dễ dàng, thoải mái
  to have a finger in every pie
  có liên can (dính líu)
  to have one's fingers in the till
  thụt két, biển thủ công quỹ
  to work one's fingers to the bone
  cật lực làm việc
  sticky fingers
  nhám tay, hay ăn cắp vặt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bảng chỉ đường

  Cơ - Điện tử

  Chốt, ngón, kim chỉ (máy đo)

  Cơ khí & công trình

  cần chỉ

  Toán & tin

  lệnh finger

  Giải thích VN: Finger là lệnh UNIX (liên quan đến Internet) dùng để tìm thấy người dùng nào đó có vào mạng (Internet) không. Lệnh này hiển thị thông tin về người dùng, tùy theo hệ điều hành và chính sách an toàn. Lệnh này đòi hỏi tên của người dùng.

  Y học

  ngón tay
  finger agnosia
  mất nhận thức ngón tay
  finger jerk
  phản xạ ngón tay
  mallet finger
  ngón tay hình cái vồ

  Điện lạnh

  kim (chỉ)

  Kỹ thuật chung

  chốt
  distributor finger
  chốt phân phối
  finger clamp
  cái kẹp (kiểu) chốt
  finger clamp
  kẹp kiểu chốt
  selecting finger
  chốt chọn (ở hệ ngang dọc điện thoại)
  chốt định vị
  kim chỉ
  kim trỏ
  đinh đầu bẹt
  đinh lớn
  vấu ngàm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X