• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make one's hair stand on end
  làm cho ai hoảng sợ, làm cho ai dựng tóc gáy, làm cho ai nổi da gà

  Xem thêm end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X