• Xây dựng

  khảo sát địa hình

  Kỹ thuật chung

  khảo sát bề mặt

  Giải thích EN: A survey that determines the physical features of the surface of the earth. Giải thích VN: Là công việc khảo sát,xác định tính chất vật lý của bề mặt trái đất.

  sự đo vẽ địa hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X