• /ˈtɔrʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xoắn (nhất là xoắn một đầu của cái gì trong khi đầu kia giữ cố định); cái xoắn
  Tình trạng bị xoắn trôn ốc

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự xoắn, độ xoắn, xoắn

  Toán & tin

  sự xoắn, độ xoắn (của một đường cong của một nhóm)
  torsion of a space curve at a point
  độ xoắn của đường cong trong không gian tại một điểm
  geodesic torsion
  (hình học ) đọ xoắn trắc địa

  Xây dựng

  độ cứng chống cứng
  sự bền

  Kỹ thuật chung

  độ xoắn
  geodesic torsion
  độ xoắn trắc địa
  torsion meter
  máy đo độ xoắn
  torsion of a space curve at a point
  độ xoắn đường cong trong không gian tại một điểm
  lực xoắn
  simple torsion
  lực xoắn thuần túy
  sự vặn
  sự xe
  sự xoắn
  free torsion
  sự xoắn tự do
  pure torsion
  sự xoắn thuần túy
  restrained torsion
  sự xoắn co ép
  simple torsion
  sự xoắn thuần túy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X