• /ris´treind/

  Thông dụng

  Tính từ
  Kiềm chế được, dằn lại được; tự chủ (tình cảm, ngôn ngữ, hành vi của mình)
  a restrained discussion
  một cuộc thảo luận có kiềm chế
  a restrained anger
  kiềm chế được cơn giận
  Dè dặt, thận trọng
  in restrained terms
  bằng những lời lẽ dè dặt
  Giản dị; có chừng mực, không quá đáng (văn)
  restrained style
  văn giản dị; văn có chừng mực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X