• Giao thông & vận tải

  tổn thất toàn bộ

  Kinh tế

  thiệt hại toàn bộ
  tổn thất toàn bộ
  technical total loss
  tổn thất toàn bộ kỹ thuật
  technical total loss
  tổn thất toàn bộ về mặt kỹ thuật
  total loss only
  chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ

  Xây dựng

  tổn thất toàn bộ, mất toàn bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X