• /træη'kwiləti/

  Thông dụng

  Cách viết khác tranquility

  Danh từ
  Sự yên tĩnh, sự yên bình, sự lặng lẽ; sự thanh bình

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X