• /træη'kwiləti/

  Thông dụng

  Cách viết khác tranquillity

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như tranquillity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X