• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Siêu hạn
  transfinite number
  số siêu hạn

  Kỹ thuật chung

  siêu hạn
  transfinite cardinal number
  bản số siêu hạn
  transfinite diameter
  kính siêu hạn
  transfinite diameter
  đường kính siêu hạn
  transfinite dimension
  số chiều siêu hạn
  transfinite induction
  phép quy nạp siêu hạn
  transfinite induction
  quy nạp siêu hạn
  transfinite number
  số siêu hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X