• /dɪˈmɛnʃən, daɪˈmɛnʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiều, kích thước, khổ, cỡ
  the three dimensions
  ba chiều (dài, rộng và cao)
  of great dimensions
  cỡ lớn
  Khía cạnh
  (toán học) thứ nguyên (của một đại lượng)

  Ngoại động từ

  Định kích thước, đo kích thước (một vật gì)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Kích thước, số đo, cỡ, địch kích thước, đo

  Kích thước, số đo, cỡ, địch kích thước, đo

  Toán & tin

  số chiều
  cohomology dimension
  số chiều đối đồng điều
  dimension (ofa space)
  số chiều (của một không gian)
  dimension specification
  thông số chiều
  global dimension
  số chiều toàn cục
  harmonic dimension
  số chiều điều hòa
  injective dimension
  số chiều nội xạ
  transfinite dimension
  số chiều siêu hạn
  virtual dimension
  số chiều ảo
  weak dimension
  số chiều yếu

  Xây dựng

  cỡ khổ
  đường kích thước

  Kỹ thuật chung

  khổ
  khối lượng
  kích cỡ
  dimension specification
  đặc tính kích cỡ
  kích thước
  across corner dimension
  kích thước ngang góc
  across-flats dimension
  kích thước đặt chìa vặn
  actual dimension
  kích thước thực tế
  adjusting dimension
  kích thước đặt
  adjusting dimension
  kích thước định vị
  angular dimension
  kích thước góc
  assembly dimension
  kích thước lắp ráp
  base dimension
  kích thước căn bản
  conjunction dimension
  kích thước liên kết
  connecting dimension
  kích thước đối tiếp
  connecting dimension
  kích thước lắp
  connecting dimension
  kích thước lắp nối
  connection dimension
  kích thước liên kết
  constructional dimension
  kích thước cấu tạo
  dimension gap
  khe kích thước
  dimension limits
  dung sai kích thước
  dimension line
  đường kích thước
  dimension measure
  sự đo kích thước
  dimension measurement
  kiểm tra kích thước
  dimension measurement
  đo kích thước
  dimension standard specifications
  tiêu chuẩn kích thước
  dimension with allowance
  kích thước có phần chừa
  dimension with allowance
  kích thước để dôi
  fitting dimension
  kích thước lắp ghép
  general dimension
  kích thước chung
  general dimension
  kích thước danh nghĩa
  geometrical main dimension of a switch
  kích thước hình học chính của ghi
  inside dimension
  kích thước bên trong
  interior dimension
  kích thước bên trong
  limit dimension
  kích thước giới hạn
  linear dimension
  kích thước dài
  linear dimension
  kích thước theo chiều dài
  mating dimension
  kích thước đối tiếp
  mating dimension
  kích thước lắp
  mating dimension
  kích thước lắp nối
  modular critical coordinating dimension
  kích thước tới hạn điều hợp môđun
  modular dimension
  kích thước môđun
  modular dimension range
  dãy kích thước môđun
  modular dimension range
  sự phân cấp kích thước môđun
  modular zero dimension
  kích thước môđun không
  modular zero dimension
  kích thước môđun zero
  mounting dimension
  kích thước lắp ráp
  nominal dimension
  kích thước danh nghĩa
  nominal modular dimension
  kích thước môđun danh nghĩa
  normal dimension
  kích thước thường
  normal dimension series
  dãy kích thước tiêu chuẩn
  overall dimension
  kích thước bao ngoài
  overall dimension
  kích thước gabarit
  overall dimension
  kích thước khuôn khổ
  overall dimension
  kích thước lớn nhất
  overall dimension
  kích thước ngoài
  overall dimension
  kích thước tới hạn
  overall dimension
  kích thước tổng
  overall dimension
  tổng kích thước
  overall-dimension diagram
  sơ đồ kích thước
  overall-dimension scheme
  sơ đồ kích thước
  physical dimension
  kích thước vật lý
  preferable modular dimension
  kích thước môđun ưu tiên
  reference dimension
  kích thước chỉ dẫn
  reference dimension
  kích thước chuẩn
  reference dimension
  kích thước quy chiếu
  reference dimension
  kích thước tham chiếu
  reference dimension
  kích thước tra cứu
  setting dimension
  kích thước đặt
  setting dimension
  kích thước điều chỉnh
  setting dimension
  kích thước định vị
  size dimension
  chiều đo kích thước
  specified dimension
  kích thước thiết kế
  square dimension
  kích thước vuông
  stepped dimension
  kích thước theo cấp
  tabular dimension
  kích thước bảng
  tabulator dimension
  kích thước bảng
  toleranced dimension
  kích thước được phép
  tool fitting dimension
  kích thước lắp bằng công cụ
  đo kích thước
  dimension measure
  sự đo kích thước
  overall-dimension diagram
  sơ đồ kích thước
  overall-dimension scheme
  sơ đồ kích thước
  size dimension
  chiều đo kích thước
  đoạn
  phân đoạn
  quy mô
  số đo
  sự đo đạc
  thể tích

  Địa chất

  kích thước, kích cỡ, qui mô, thứ nguyên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X