• /ˈkɑrdnl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chính, chủ yếu, cốt yếu
  cardinal factor
  nhân tố chủ yếu
  (ngôn ngữ học) (thuộc) số lượng
  cardinal numerals
  số từ chỉ số lượng
  Đỏ thắm
  cardinal points
  bốn phương ( Đông, Tây, Nam, Bắc)

  Danh từ

  Giáo chủ áo đỏ, giáo chủ hồng y
  Màu đỏ thắm
  Như cardinal-bird

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cơ bản, chính

  Kỹ thuật chung

  chủ yếu
  cơ bản
  bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X