• /trænz´misibl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể chuyển giao, có thể truyền đạt
  heat is transmissible through iron
  nhiệt có thể truyền được qua sắt
  some characteristics of the parents are transmissible to their children
  một vài đặc điểm của cha mẹ có thể truyền sang con cái
  Có thể dẫn truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X