• (đổi hướng từ Parents)
  /'peərənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cha; mẹ
  ( số nhiều) cha mẹ; ông cha, tổ tiên
  our first parents
  thuỷ tổ/tổng tông chúng ta (theo kinh thánh là A-đam và E-va)
  (nghĩa bóng) nguồn gốc
  ignorance is the parent of many evils
  dốt nát là nguồn gốc của nhiều điều xấu xa
  ( định ngữ) mẹ
  parent bird
  chim mẹ
  parent tree
  cây mẹ
  Chuông

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần tử cấp trên
  phần tử cha

  Kỹ thuật chung

  cha
  cha mẹ
  khởi đầu
  parent nuclide
  nuclit khởi đầu
  nguyên liệu
  parent stock
  nguyên liệu cùng gốc
  phần tử mẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X