• /´træpi¸zɔid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (toán học) hình thang (như) trapezium
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tứ giác (không có cặp cạnh nào song song) (như) trapezium

  Tính từ

  Có hình thang, có dạng thang

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình thang
  isosceles trapezoid
  hình thang cân

  Xây dựng

  thang [có dạng thang]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Hình thang

  Kỹ thuật chung

  hình thang
  isosceles trapezoid
  hình thang cân
  median of a trapezoid
  đường trung bình của hình thang
  midline of a trapezoid
  đường trung bình của một hình thang
  trapezoid arm-type suspension
  giá treo kiểu cần hình thang
  trapezoid formula
  công thức hình thang
  trapezoid shell
  vỏ hình thang
  trapezoid truss
  giàn hình thang
  hình thang (Mỹ)

  Kinh tế

  hình thang
  hình thang (ký mã hiệu xếp chở hàng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X