• /'fɔ:mjulə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều formulas, .formulae

  Thể thức, cách thức
  Công thức
  a mathematical formula
  công thức toán
  a chemical formula
  công thức hoá học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  công thức
  addition formula
  công thức cộng
  addition formulas of trigonometry
  công thức cộng lượng giác
  assumption formula
  công thức giả định
  asymptotic formula
  công thức tiệm cận
  backward interpolation formula
  công thức nội suy lùi
  binomial formula
  công thức nhị thức
  closed formula
  công thức đóng
  coincidence formula
  công thức trùng phương
  column formula
  công thức cột
  congruous formulas
  công thức đồng dư
  corector formula
  công thức sửa
  difference formula
  công thức sai phân
  distance-rate-time formula
  công thức chuyển động đều (l=vt)
  double-angle formulas
  công thức góc nhân đôi
  dublication formula
  công thức tăng đôi
  empiric formula
  công thức thực nghiệm
  end formula
  công thức cuối
  even-numbered formula
  công thức có số chẵn
  five-term formula
  công thứcnăm số hạng
  forward interpolation formula
  công thức nội suy tiến
  half-angle formulas
  công thức góc chia đôi
  incidence formula
  công thức liên thuộc
  integral formula
  công thức tích phân
  interdeducible formulas
  công thức suy diễn như nhau
  interpolation formula
  (giải tích ) công thức nội suy
  inverse formula
  (giải tích ) công thức nghịch đảo
  inversion formula
  (giải tích ) công thức nghịch đảo
  irrefultable formula
  công thức chắc chắn đúng
  logarithmic formula
  công thức lôga
  number-theoretic formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức số học
  open formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức mở
  postulation formula
  công thức giả định
  prediction formula
  công thức tiên đoán
  prenex formula
  công thức prinec
  prime formula
  công thức nguyên tố
  principal formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức chính
  primoidal formula
  công thức thể tích lăng trụ cụt
  product formula, production formula
  công thức đưa về dạng lôga hoá
  provable formula
  công thức chứng minh được
  quadratic formula
  công thức các nghiệm của phương trình bậc hai
  quadrature formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức cầu phương
  quadrature formula of close type (open type)
  công thức cầu phương kiểu đóng (kiểu mở)
  rectangular formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức hình chữ nhật
  recursion formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức truy toán, công thức đệ quy
  reduction formulas
  công thức bác được
  side formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức cạnh
  simple interest formula
  (thống kê ) công thức lãi đơn
  starter formula
  công thức xuất pháp
  subtraction formulas
  công thức trừ
  summation formula
  (giải tích ) công thức lấy tổng
  thin-lens formulas
  (vật lý ) công thức lăng kính mỏng
  translation formulas
  (hình học ) công thức dời trục toạ độ
  trapezoid formula
  công thức hình thang
  universal-coefficient formula
  công thức hệ số phổ dụng
  verifiable formula
  (toán (toán logic )ic ) công thức nghiệm được

  Kỹ thuật chung

  đẳng thức

  Kinh tế

  thực đơn
  sausage formula
  thực đơn làm giò
  sausage formula
  thực đơn làm xúc xích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X