• Thông dụng

  Danh từ

  Người đại lý du lịch (người làm nghề thu xếp cho những người muốn đi lịch hoặc đi xa; thí dụ mua vé, giữ chỗ ở khách sạn..)
  I booked my holiday through my local travel agent
  tôi mua vé đi nghỉ qua người đại lý du lịch ở địa phương tôi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người đại lí du lịch
  người đại lý du lịch
  người đại lý lữ hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X