• /trais/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một chút, khoảnh khắc
  in a trice
  trong nháy mắt; rất nhanh, bất thần

  Ngoại động từ

  (hàng hải) ( + up) kéo lên (buồm); cột vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X