• Kỹ thuật chung

    phần hoàn thiện nhiệt đới

    Giải thích EN: A coating applied to electronic equipment to protect it from the high heat and humidity of the tropics. Giải thích VN: Một lớp phủ dùng cho thiết bị điện tử nhằm bảo vệ khỏi nhiệt độ và độ ẩm cao của vùng nhiệt đới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X